Magazine Logo

Ongebonden schilvoorzieningen - H2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe

Lucienne Römer

Participatie

Het Informatieen Adviesbureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg (IAB-GGz) is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal informatiepunt in de regio Drenthe over alle zaken die te maken hebben met de geestelijke gezondheid. Het IAB is een consumer-runproject dat zich ten doel stelt om de positie van de hulpvrager te versterken door professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid te bundelen en mensen vanuit een breed perspectief te informeren. Hiervoor is het IAB een samenwerkingsverband aangegaan met de Bibliotheek in Assen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website