Magazine Logo

Ongebonden schilvoorzieningen - H12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

Stephan van der Sluis en Hente Taylor

Participatie

December 1981 werd het Wegloophuis Psychiatrie Utrecht opgericht door mensen van de cliëntenbond, studenten en andere vrijwilligers. In 1982, na het kraken van een pand met de hulp van de kraakbeweging, konden de eerste vrijwilligers in het Wegloophuis beginnen hun doelen te realiseren. Drie jaar later in 1985, kreeg het Wegloophuis het huidige pand aan de Waterstraat toegewezen door de gemeente. Het Wegloophuis werd door de provincie Utrecht op incidentele basis gesubsidieerd. In 1995 trok de provincie zich terug en werd na veel touwtrekken, de subsidie op structurele basis overgenomen door de gemeente Utrecht. In 1998 opende het Wegloophuis tevens een huis voor langdurig wonen: het Vervolghuis. De jarenlang gekoesterde wens om bewoners van het Wegloophuis een meer definitieve woonplek te geven buiten wachtlijsten en indicatiecommissies om, kon toen dankzij een subsidie van de Ziekenfondsraad en de beschikbaarheid van een geschikt pand, werkelijkheid worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website