Magazine Logo

Ongebonden schilvoorzieningen - H6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers

Els Nanninga

Participatie

het Riagg. In deze contacten ging het vooral over medicatie en het ziektebeeld. Door hun langdurige hulpverleningsgeschiedenis waren deze mensen sociaal geïsoleerd geraakt en daardoor allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden kwijtgeraakt. Om hier iets aan te doen is vanuit het Wegloophuis het idee van ambulante woonbegeleiding ontstaan en hiervoor werd de Stichting Op Weg opgericht. De Stichting is lid van de Landelijke federatie ongebonden schilvoorzieningen (Lfos). Gezien de problematiek van mensen die buiten de psychiatrie een zelfstandig leven wilden opbouwen was de begeleiding van de Riagg duidelijk onvoldoende, er was behoefte aan meer en betere begeleiding. Voor de vormgeving van deze nieuwe manier van hulp verlenen is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de antipsychiatrie. De klassieke psychiatrie confronteert mensen voortdurend met hun ziektebeeld. Daardoor blijven ze vast zitten aan de patiëntenrol. Goede hulpverlening moet echter starten vanuit gelijkwaardigheid en gericht zijn op de mogelijkheden die de persoon in zich heeft, op integratie in de maatschappij. We noemen het dan ook geen hulpverlening, maar hebben het vooral over begeleiding en ondersteuning. Willen mensen zich echt gesteund voelen, dan is persoonlijke aandacht en voldoende tijd belangrijk. Kleinschaligheid lijkt dan ook een voorwaarde. Deze ondersteuning moet niet geboden worden door professionele hulpverleners die gewend zijn probleemgericht te kijken, maar door vrijwilligers die vooral uit betrokkenheid deze ondersteuning willen geven. De mensen die begeleid worden door Stichting Op Weg noemen zichzelf deelnemers, daarmee stappen ze uit hun rol van expsychiatrische patiënt of, zoals dat in de reguliere hulpverlening genoemd wordt, uit de rol van cliënt. Bovenstaande ideeën werden gebruikt tot het opzetten van een vrijwilligersproject gericht op het bieden van ambulante woonbegeleiding. Bovendien werd een inloopvoorziening opgericht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website