Magazine Logo

Ongebonden schilvoorzieningen - Epiloog

J.B. van Borssum Waalkes

Participatie

In dit Passage Cahier heeft u kunnen lezen over de ongebonden schilvoorzieningen. Het zijn altijd kleinschalige voorzieningen met zeer uiteenlopende doelstellingen. Bijna alle schilvoorzieningen tobben met een ontoereikende financiering, waardoor verdere ontwikkelingen worden tegengehouden. Niet alleen is de financiering op jaarbasis ontoereikend, maar ook is iedere vorm van meerjarenplanning vrijwel onmogelijk. Vrijwel alle ongebonden schilvoorzieningen maken gebruik van de diensten van vrijwilligers. Het aanstellen van betaalde medewerkers maakt de ongebonden schilvoorziening al spoedig insolvabel. Meer dan twee betaalde medewerkers – en zelfs dat nog lang niet altijd – kan een schilvoorziening zich niet permitteren. Vrijwel iedere schilvoorziening tracht daarom vrijwilligers te werven. Dit wordt echter steeds moeilijker. In de vrijwilligersvijver wordt door zeer velen gevist. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website