Magazine Logo

Herstel - Spiritualiteit en psychose - een persoonlijke ervaring

Patte Randal

Participatie

Spiritualiteit is vaak uiterst belangrijk voor mensen die psychoses doormaken en kan, zoals het verhaal van Patte Randal illustreert, voorzien in een passend kader om de ervaringen te begrijpen. Pattes verhaal laat zien dat het ervaren van psychoses vaak kan worden herleid tot gebeurtenissen eerder in het leven, die in haar geval betrekking hadden op het overschrijden van grenzen. Pattes relaas illustreert dat het kweken van persoonlijk betekenisvol begrip en bevestiging door een groep geestverwanten behulpzaam is bij het leren omgaan met psychotische ervaringen. Spiritualiteit is een onderwerp waar de geestelijke gezondheidszorg moeite mee heeft. Spirituele toestanden worden gewoonlijk gepathologiseerd, hoewel onderzoek aantoont dat spiritualiteit vaak geassocieerd wordt met betere, en niet slechtere, resultaten op het gebied van een uitgebreide reeks gezondheidskwesties. Patte gebruikt het begrip 'spirituele nood' om ervaringen te beschrijven die doorgaans worden beoordeeld als psychotisch. Dit verklaringsmodel biedt kansen om spirituele belevingen uit te werken in een persoonlijk, betekenisvol verhaal dat met geestverwanten kan worden gedeeld. Door hulp te bieden bij het zoeken naar spirituele zingeving kan de angst voldoende teruggebracht worden om de weg vrij te maken voor vermindering van antipsychotische medicatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website