Magazine Logo

SRH bij mensen met autisme: een krachtige combinatie

Joan de Heer en Hermine Poleij

Participatie

In september 2012 verscheen het 'Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering' van Jean-Pierre Wilken en Dirk den Hollander. In het praktijkgedeelte van dit boek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan het werken met de SRH principes en mensen met autisme. Dit artikel geeft u een korte weergave van het hoofdstuk met daarin de belangrijkste speerpunten om een krachtige combinatie neer te kunnen zetten tussen de specialistische autisme benadering en de SRH methodiek. Even voorstellen: Tigo. Tigo is een normaal begaafde jongeman van 26 jaar met de diagnose autisme. Sinds ruim een jaar verblijft Tigo binnen het specialistische behandelcentrum op een groep met drie andere cliënten. Op deze groep staat stabilisatie en heroriëntatie in de behandeling en begeleiding centraal. Tigo volgt dagbesteding op een specialistisch Werk Leer Bedrijf en de behandelmodule psycho-educatie in groepsverband. Tigo heeft de wens om over twee jaar op zichzelf te willen wonen en een vaste relatie. De kenmerken van autisme die we bij Tigo herkennen zijn: hij heeft moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie en sociaal ongeschreven regels zoals smalltalk en het beginnen van een gesprek. Hij heeft moeite met het spontaan delen van interesses en emoties. Ook kan hij urenlang over politiek praten wat voor hem een pre-occupatie (fiep) is. Het ochtendritueel van Tigo is een vaststaand gegeven wat niet doorbroken kan worden. Bij spanning zien we bij Tigo motorische onrust ontstaan in handbewegingen. De sterke kanten en talenten die we bij Tigo zien, zijn z'n computervaardigheden, goed gebruik kunnen maken van schematische overzichten en deze kunnen aanpassen als de situatie daarom vraagt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website