Magazine Logo

Redactioneel

Rozemarijn Esselink

Participatie

Bij de transitie van de zorg stelt de overheid eigen kracht en participatie van burgers centraal. Instellingen, gemeenten en overheid richten de blik op empowerment. Hoe kunnen instellingen empowerment ondersteunen, en wat vraagt dit van professionals? En hoe verhoudt empowerment zich tot evidence-based praktijken? Jenny Boumans en Michiel Lochtenberg geven handvatten voor het ondersteunen van empowerment in de praktijk. Het afronden van een opleiding en het vinden en behouden van werk zijn elementaire factoren bij maatschappelijke integratie, zo viel te horen tijdens het Vijfde Rehabilitatiecongres (verslag Bert-Jan Roosenschoon en Dorothé van Slooten). Het SAWOR model (Samen Werk en Opleiding Realiseren voor personen met psychische problemen) voorziet in de benodigde ondersteuning. SAWOR is een geïntegreerd aanbod van evidence-based praktijken, te weten Begeleid Leren en Begeleid Werken. Het SAWOR model wordt beproefd in Vlaanderen (Veerle De Jaegere, Jeroen Knaeps en Chantal Van Audenhove). Spirituele ervaringen zijn vaak van groot belang voor mensen die psychoses doormaken. Ggz-professionals beschouwen deze ervaringen doorgaans als pathologisch. Patte Randal, een van de voorvechters uit de internationale herstelbeweging, geeft een zinvol kader om ogenschijnlijk vreemde spirituele en religieuze ervaringen te begrijpen. Pattes verhaal laat zien hoe het begrijpen en delen van deze ervaringen kan leiden tot herstel. Uiteindelijk slaagde zij erin om na twintig jaar haar antipsychotische medicatie volledig af te bouwen. Patte ontdekte tijdens haar psychose het concept 'synchroniciteit', oftewel betekenisvol toeval. Mensen die aan den lijve ervaring hebben met psychoses zal dit bekend voorkomen, maar in de Ggz heeft men het dan liever over 'overwaardige denkbeelden'. Zie over synchroniciteit ook het verslag van het symposium Transformaties (Govert Bach). Anoiksis, de vereniging van mensen met psychosegevoeligheid, inventariseerde kwaliteitscriteria die aanvullend zijn op de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Mette Lansen). Anoiksisleden maken zich, evenals de andere cliëntenorganisaties in het LP-GGz, zorgen over hoe de transitie van de zorg gaat uitpakken voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Leerzame en bemoedigende bevindingen over empowerment, stigma, rehabilitatie en herstel staan te lezen in de congresverslagen en de rubriek Buitenland. Hierin kunt u onder meer lezen dat normalisering een sterke interventie is. In de recensies een bijzonder proefschrift over de opkomst en ondergang van een herstelcentrum en een pageturner van een ervaringsdeskundige forensisch filosoof. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website