Magazine Logo

Op weg naar Ithaka - Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn

Jenny Boumans en Michiel Lochtenberg

Participatie

Hoe kan de reis van mythisch figuur Odysseus als metafoor dienen in een uiteenzetting over empowerment? In dit essay beproeven we dit gedachteexperiment. We benutten het verhaal van Odysseus als inspiratie in het denken over de implicaties van de 'nieuwe' krachtgerichte concepten van zorg en welzijn. Mensen in staat stellen om aan het roer te staan van hun eigen leven, ook wanneer zij een ondersteuningsbehoefte hebben (en houden); het is een essentie van de empower-mentgedachte. Na een decennialange strijd van cliëntenorganisaties en belangenbehartigers, zien inmiddels ook instellingen, gemeenten en overheid steeds meer in dat innovatie in de richting van empowerment nodig is. Het begrip empowerment wordt dan ook zowel binnen de emancipatorische beweging als binnen het (ambulantiserings)beleid opgepakt. Het staat voor het aan banden leggen van paternalistische zorgverlening en het faciliteren van en investeren in cliëntsturing, cliëntparticipatie, ervaringsdeskundigheid en herstel. Empowerment spreekt aan en biedt mogelijkheden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website