Magazine Logo

Aandacht voor interactie - Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Mette Lansen

Participatie

Om kwaliteitscriteria te inventariseren die aanvullend zijn op de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie heeft Anoiksis met focusgroepen uit haar achterban een inventarisatie gemaakt van wat als helpend wordt ervaren in de hulp aan mensen met de diagnose schizofrenie. Er zijn daartoe vier groepsbijeenkomsten gehouden (oktober t/m december 2012) met in totaal 27 deelnemers (13 mannen en 14 vrouwen). De deelnemers zijn geworven via het ledenblad dat alle circa 1600 leden ontvangen, onder de circa 100 bezoekers van de landelijke dag/ ledenvergadering en onder de actieve vrijwilligers. De basis van een succesvolle behandeling ligt bij een goede start, dat wil zeggen tijdige herkenning en een snelle toeleiding naar een effectieve combinatie van pillen en praten. Symptoomreductie wordt door de meeste deelnemers belangrijk gevonden maar moet samengaan met het weer op de rit krijgen van je leven en maatschappelijk functioneren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website