Magazine Logo

Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk - Een nieuwe IRB-module

Jos Dröes en Adriane Keldenich

Participatie

Het sociale netwerk en de familierelaties van cliënten worden alom erkend als belangrijke factoren in het beloop van ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen en hun herstel. Over de vraag hoe iemand zijn sociale netwerk kan uitbreiden en verbeteren is in de psychiatrie verrassend weinig geschreven. In dit artikel bespreken we hoe een combinatie van technieken uit de Sociale Netwerk Benadering (SNB) en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) hierbij voor cliënten van nut kunnen zijn. Inleiding Onlangs is de nieuwe IRB-module 'Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk' ontwikkeld. Om de plaats van deze module duidelijk te maken tippen we eerst een aantal onderwerpen aan die veel te maken hebben met het sociale netwerk van cliënten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website