Magazine Logo

De ribw's en het nieuwe zorgstelsel

Els Borgesius

Participatie

Welke consequenties hebben de veranderingen in de financiering van de zorg voor de ribw's die geen onderdeel uitmaken van een ggz-instelling, de zelfstandige ribw's? Naast de veranderingen in de financiering hebben de ribw's ook te maken met veranderingen in de bewonersgroepen. De onzekerheid rond de toekomst van de AWBZ-financiering en de wijze waarop de Wmo door gemeenten zal worden uitgevoerd maakt het niet eenvoudig om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Welke keuzes en ontwikkelingen vormden de basis van de huidige situatie en waar liggen de kansen en de bedreigingen voor de toekomst? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website