Magazine Logo

Inits - Cliëntinitiatieven

Participatie

Stichting Kwadraad: ervaringsdeskundigheid in onderzoek vanuit cliëntenperspectief Cliënten hebben eigen criteria om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te beoordelen. Zij vinden het belangrijk in welke omstandigheden zij hulp ontvangen en welke inspraak zij daarbij hebben. Word je serieus genomen als cliënt? Vindt er overleg plaats over je behandel-of begeleidingsplan? Doet de hulpverlener ook een beroep op je eigen kennis en kracht? Deze kwaliteitsaspecten wegen zwaar voor cliënten en hebben uiteindelijk ook effect op het resultaat van de behandeling of begeleiding. Om deze reden is onderzoek vanuit cli-entenperspectief een noodzakelijke aanvulling op regulier kwaliteitsonderzoek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website