Magazine Logo

Structureren en verwennen. Vormgeving langdurige intensieve zorg op de afde-ling Molenduin

Bert-Jan Roosenschoon, Arina van der Kwaak en Anyke Kramer

Participatie

De afdeling Molenduin van Bavo Europoort te Rotterdam biedt klinisch verblijf aan langdurig zorgafhankelijke patiënten met een intensieve begeleidingsbehoefte. Het gaat om patiënten die door hun lange psychiatrische carrière veel zijn kwijtgeraakt; afwijzing en verlies spelen een grote rol in hun leven en ze zijn behandelmoe. De functie van Molenduin kan gekenschetst worden als 'veilige haven, waar mensen structuur krijgen voor hun eigen veiligheid'. Met name de afwezigheid van behandeldruk wordt gezien als de kern van het handelen. De afdeling heeft een gesloten en een open gedeelte. Na een periode waarin Contingency Management is toegepast voor de cliënten met dubbelediagnoseproblematiek wordt er nu vooral gewerkt vanuit de principes van Verwenzorg. In dit artikel worden suggesties gedaan voor kwaliteitsbevordering op basis van resultaten van een evaluatieonderzoek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website