Magazine Logo

Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment ( I D D T)?. Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose

Marleen Monsma, Bert-Jan Roosenschoon, Anneke van Wamel en Sonja van Rooijen

Participatie

Comorbiditeit van psychische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik - de zogenaamde dubbele diagnose - kan worden behandeld met behulp van de geïntegreerde dubbelediagnosebehandeling (Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT). Dit type behandeling houdt in de gecombineerde aandacht voor psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één organisatorisch team. In het kader van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose is onderzocht of het lukt een geïntegreerde behandeling modelgetrouw te implementeren. Voor het onderzoek is de modelgetrouwheidsschaal voor IDDT gebruikt. Het Doorbraakproject lijkt bij te dragen aan de Modelgetrouwe Implementatie, want de modelgetrouwheid blijkt bij de deelnemende zeven ambulante teams na het Doorbraakproject hoger te zijn dan daarvoor. Inleiding Steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben te kampen met meervoudige problematiek. Met name comorbiditeit van psychische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik - de zogenaamde dubbele diagnose - komt veel voor. In het bevolkingsonderzoek Nemesis (Bijl, Van Zessen, Ravelli, 1997) had 19% van de Nederlandse bevolking in zijn leven ooit te maken gehad met middelenmis-bruik of -afhankelijkheid. Onder degenen met een ernstige psychische stoornis, met name schizofrenie, bipolaire stoornis of depressie met psychotische kenmerken, was dat cijfer met 41% aanmerkelijk hoger. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website