Magazine Logo

F E E D - Bemoeizorg

Simone van de Lindt

Participatie

Bemoeizorg feed Eenvoudige tips Bemoeizorg Eenvoudige tips voor moeilijke zorg Jules Tielens en Maurits Verster Utrecht: Uitgeverij: de Tijdstroom (2010) ISBN 978 90 5898 169 1 Dit boek is geschreven voor iedereen die werkt met mensen met een chronische psychiatrische stoornis. Jules Tielens en Maurits Verster, beiden werkzaam bij de OGGZ Arkin (voorheen Mentrum) in Amsterdam willen eenvoudige tips geven voor moeilijke zorg. Ze doen nadrukkelijk een oproep aan alle hulpverlenende instanties om kennis te nemen van wat bemoeizorg is, dus ook politie, sociale dienst, justitie enzovoort. Ze nemen de lezer op een plezierige manier mee langs allerlei facetten van het ambacht bemoeizorg. Bemoeizorg is een gespecialiseerd vak, waarin bemoeizorgers tegelijkertijd op meerdere levensgebieden hulp bieden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website