Magazine Logo

Redactioneel

Participatie

Hoe kunnen cliënten bij hun herstel worden ondersteund? In 2009 publiceerde dit Tijdschrift een eerste overzicht van kenmerken van herstelondersteunende zorg ('een concept in ontwikkeling'). Jos Dröes en Annette Plooy vergeleken de Engelstalige en Nederlandse literatuur over herstelondersteuning en vonden opmerkelijke verschillen. Zo blijken thema's in de Engelstalige literatuur vooral geformuleerd te zijn in termen van zorg en van activiteiten van hulpverleners. In de Nederlandse literatuur ligt juist meer nadruk op het handelen van cliënten zelf, waarbij hulpverleners ondersteuning geven. En in de Engelstalige literatuur is - anders dan in de Nederlandse - veel aandacht voor hoop en optimisme, discriminatie en de sociale inbedding van mensen in hun omgeving. In Nederland heeft HOZ vooral betrekking op herstel van de persoon; in de Engelstalige literatuur ligt het accent op herstel van ziekte en van maatschappelijke rollen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website