Magazine Logo

Redactioneel

Diana Roeg

Participatie

De artikelen in dit nummer van Participatie en Herstel geven een goede impressie van de huidige ontwikkelingen in de ggz: naast de cliëntondersteunende interventies, groeien de initiatieven voor de positieve beïnvloeding van de beeldvorming over en acceptatie van mensen met psychische problemen. Dit is nodig. In het artikel Een ggz zonder stigma leggen Koppen en Rabbers uit waarom en zij gaan in op de tools en interventies die specifiek gericht zijn op destigmatiseren binnen de ggz. Er blijkt namelijk, veelal onbewust, minstens zo vaak stigma te spelen onder professionals, bestuurders, managers én cliënten zelf als onder de algemene bevolking. Zo ervaart de helft van de mensen die gebruikmaken van de ggz een afstandelijke houding en betuttelend taalgebruik (Kroon et al., 2019). De gevolgen zijn groot: de focus op de beperkingen leidt tot ontmoediging en verstilde dromen (Albers et al., 2018; Kroon et al., 2019). Samen Sterk zonder Stigma haalde sinds 2016 verschillende interventies en tools gericht op de ggz naar Nederland en ontwikkelde ze ook zelf (door) samen met partners in het veld. Het aanbod varieert van zelftesten, quick scans en lesmodules. Koppen en Rabbers geven in hun artikel een overzicht ervan en delen de praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website