Magazine Logo

Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Jorien van der Velde, Franca Hiddink, Jacomijn Hofstra, Lies Korevaar

Participatie

Het maken van een verkeerde studiekeuze, maar ook het hebben van andere verwachtingen over de opleiding en onvoldoende motivatie door een verkeerd beeld van de opleiding zijn de meest genoemde redenen om te stoppen met een opleiding (Broek et al., 2017), ook onder studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (Broek et al., 2013). De genoemde factoren rond uitval duiden op een onvoldoende doordachte studiekeuze. Ondersteuning bij de studiekeuze en het vinden van een passende opleiding is dan ook een topprioriteit onder de maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen (Sanders et al., 2010). In deze bijdrage speciale aandacht de cursus Kieskeurig, die jongeren met ASS daarbij ondersteunt. Achtergrond voor de ontwikkeling van een keuzecursus Het kiezen van een vervolgopleiding is niet gemakkelijk. Er zijn in Nederland meer dan 1500 vervolgopleidingen. Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van een groot aantal opties leidt tot demotivatie en minder tevredenheid over de gemaakte keuze (Iyengar & Lepper, 2000). Een grote hoeveelheid aan studieopties kan daarom, in combinatie met andere factoren, leiden tot keuzestress en/of het maken van verkeerde keuzes. Ruim 40% van de leerlingen in Nederland geeft aan redelijk veel tot heel veel last te hebben van keuzestress; ze hebben spanning omdat ze twijfelen over welke vervolgopleiding te kiezen en ze hebben het gevoel dat ze de situatie niet meer aan kunnen (1Vjongerenpanel, 2016). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website