Magazine Logo

Aandacht voor gezinsrelaties tijdens detentie

Eric Blaauw en Simon Venema

Participatie

Aandacht besteden aan gezinsrelaties tijdens detentie is van groot belang om goed contact binnen het gezin in stand te houden. Dit vermindert de impact van de detentie van een ouder voor hun kinderen en vergroot de kans op succesvolle re-integratie van gedetineerden. Deze bijdrage gaat in op de achtergrond van het belang van het onderhoud van gezinsrelaties tijdens detentie en op de ervaringen met de pilot Gezinsbenadering in de penitentiaire inrichting. Detentie zet gezinsrelaties onder druk Gedetineerden en ex-gedetineerden vormen in meerdere opzichten een kwetsbare groep. Bijna negen op de tien gedetineerden heeft te maken met psychische problematiek of verslavingsproblematiek (Blaauw, Roesch, & Kerkhof, 2000) en het suïcidecijfer is onder gedetineerden vele malen hoger dan in de gewone bevolking (Blaauw, Kerkhof, & Hayes, 2005). Na vrijlating kampen ex-gedetineerden vaak met problemen met wonen, financiën of werk, omdat zij hun werk en/of huis zijn kwijtgeraakt of hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Verder kunnen (ex-)gedetineerden kampen met relationele problemen, bijvoorbeeld omdat hun partner zich van hen distantieert vanwege de strafbare feiten of omdat de detentie de relatie bemoeilijkt. Onder (ex-)gedetineerden ligt het aantal echtscheidingen hoger dan onder niet-gedetineerden (Apel, Blokland, Nieuwbeerta, & van Schellen, 2010). Ten slotte kunnen voor gedetineerden met kinderen de ouder-kindrelaties onder druk komen te staan of zelfs worden beëindigd, omdat gedetineerden zich schamen tegenover hun kinderen, de niet-gedetineerde verzorger van het kind contact verbiedt of de kinderen geen contact meer willen hebben met hun (voormalig) gedetineerde ouder. In deze gevallen is er niet alleen sprake van straf vanuit de detentie, maar ook van toegevoegd leed door de consequenties van detentie. Dit bemoeilijkt het maatschappelijk herstel van ex-gedetineerden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website