Magazine Logo

Redactioneel

Irene van de Giessen

Participatie

De artikelen in deze uitgave van Participatie en Herstel hebben mij zonder uitzondering tot nadenken aangezet. Vanzelfsprekend hoop ik dat dit bij u ook gebeurd. Jaren geleden nam ik deel aan een workshop van Jos Dröes en Martijn Kole over het dynamiseren van psychiatrische diagnoses. Ik ging er ‘opgewonden’ door de nieuwe kennis, maar met de nodige vraagtekens weg. Wat was ik blij om voor dit nummer een artikel van hun hand te mogen ontvangen over het onderwerp van de workshop van toen. Veel van mijn vragen werden door het lezen van het artikel opgelost; maar er bleven er ook nog steeds openstaan. Is niet elk probleem wat zich in de GGz aandient ten principale een communicatieprobleem? Ik ben benieuwd wat u van het artikel vindt. Ook het tweede artikel over de generieke module destigmatisering zette mijn hersenen aan het werk. We gebruiken volgens de auteurs opvallend genoeg een groot aantal buitenlandse methodes voor stigmabestrijding. Het roept de vraag op of het niet tijd wordt dat we in Nederland zelf effectieve methoden gaan ontwikkelen voor stigmabestrijding. Talent genoeg lijkt me. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website