Magazine Logo

Clubhuis de Horizon

Lucien Kampijon

Participatie

Onze huidige maatschappij is aan verandering onderhevig. We maken een transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Iedereen wordt geacht naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving, zowel gezonde burgers als mensen met een beperking. Wat is het clubhuismodel en hoe functioneert een clubhuis Recente wet- en regelgeving richt zich op het stimuleren van behandeling, begeleiding en ondersteuning van deze mensen in de samenleving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 2015; Projectgroep Plan van aanpak EPA, 2014). Deze ontwikkelingen hebben grote consequenties voor zowel cliënten als professionals in de gezondheidszorg. Van cliënten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) wordt verwacht dat zij op een andere manier omgaan met hun situatie, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, en uitgaan van hun ‘eigen kracht’. Van professionals wordt verwacht dat zij hun cliënten op een andere manier gaan begeleiden, waarbij zij de nadruk leggen op mogelijkheden en kansen in plaats van op beperkingen en problemen. Niet alleen wordt er meer verwacht van cliënten en professionals, er vinden ook veranderingen plaats in het zorglandschap, die direct effect hebben op het aanbod van zorg en begeleiding voor cliënten. Zo biedt Lentis sinds 2016 niet langer de Wmo-activiteiten gericht op dagbesteding Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website