Magazine Logo

Naasten, cliënten en hulpverleners over de samenwerking binnen de triade

Jooske T. van Busschbach en Meike Bak

Participatie

Dat goede samenwerking tussen hulpverlening, cliënt en naasten van belang is, daarover is binnen de ggz, geen discussie. Wel lopen de meningen uitéén over hoe die samenwerking er uit moet zien en welke hulpmiddelen een goede samenwerking zouden kunnen faciliteren. Eén van de instrumenten die hiertoe zijn ontwikkeld, is de Triadekaart (www.triadekaart.nl). Nu deze inmiddels in een groot aantal ggzinstellingen in gebruik is genomen, rees de vraag of de kaart inderdaad de beoogde effecten heeft op de samenwerking en hoe deze idealiter dient te worden toegepast. In dit artikel wordt beschreven welke criteria verschillende betrokkenen hanteren als zij spreken van ‘goede samenwerking’ en hoe de Triadekaart hieraan zou kunnen bijdragen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website