Magazine Logo

Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelin-genbewaring

Marjo van Bergen

Waardenwerk

Across the lines Who would dare to go Under the bridge Over the tracks That separates whites from blacks Tracy Chapman Humanistisch geestelijk werk in de vreemdelingenbewaring is je ophouden in de grensstreek, waar wat 'eigen' is en wat 'anders' is elkaar raken. Verschillen, soms oppervlakkig, soms tot op het bot. Verschillen, die bovendien problematisch zijn. In deze explosieve situatie krijgt uitsluiting vorm en worden mensenlevens beschadigd. Humanistisch geestelijk werkers creëren hier, door steeds weer de dialoog aan te gaan, de voorwaarden om desalniettemin met elkaar die grensstreek te betreden. De humanist wordt gezien als gesprekspartner die deskundigheid op niveau van levensbeschouwing en zingeving combineert met de nodige distantie ten opzichte van de traditionele godsdiensten. Dat maakt hem tot een voor velen acceptabele gids bij het betreden van de grensstreek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website