Magazine Logo

Gelijkwaardig betrokken

Gé Haans

Ouderschapskennis

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is vaak ingewikkeld en vooral gebaseerd op een visie op (pleeg)ouderschap en een juiste roldifferentiatie tussen ouders en pleegouders. De juridische vormgeving zou eerder het sluitstuk van het proces moeten zijn dan het begin ervan. Het is dan ook stuitend dat de commissie ‘Herijking ouderschap’ wel opdracht gaf tot een onderzoek onder pleegouders, maar verzuimde een soortgelijk onderzoek te laten uitvoeren onder de ouders van uit huis geplaatste kinderen. Laat gelijkwaardigheid nou net een van de basiselementen zijn die een goede samenwerking kenmerkt. Het rapport dreigt de toch al voortschrijdende juridisering binnen de jeugdbescherming alleen maar te versterken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website