Magazine Logo

Een, twee, drie, vier… ouders!

Goos Cardol

Ouderschapskennis

Afgelopen decennia zijn er, naast het traditionele huwelijk, steeds meer verschillende gezinsvormen ontstaan waarbinnen kinderen opgroeien. Tegelijkertijd veranderden de opvattingen over relaties en ouderschap. Zo is ongehuwd een kind krijgen, in tegenstelling tot vroeger, voor velen niet meer zo bijzonder. Deze veranderingen waren voor de regering reden om een Staatscommissie in stellen met als onderwerp ‘Herijking Ouderschap’. Oftewel: zijn de regels en wetten op het terrein van ouderschap en gezag toe aan verandering? De redactie van Ouderschapskennis sprak met Hester de Vries, juridisch adviseur bij de Landelijke Staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna te noemen: RvdK). We vroegen haar onder meer: wat wil de commissie nu precies aanpakken of veranderen? En moet alle bestaande wetgeving op de schop? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website