Magazine Logo

Het cirkelmodel

José Hermans en Wil Verhoeven

Ouderschapskennis

Wat moet je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit? Op basis van jarenlange ervaring ontwikkelden de auteurs van dit artikel samen met anderen het cirkelmodel voor veiligheid in gezinnen. Dit model kan worden ingezet bij het werken met gezinnen of als deskundigheidsbevordering. Het cirkelmodel helpt bij een zorgvuldige oordeels- en besluitvorming en leidt tot concrete stappen in situaties waarbij niet duidelijk is of het kind veilig is. Het cirkelmodel is samengesteld uit diverse binnen-en buitenlandse inzichten vanuit systemisch denken voor het inschatten van risico’s en veiligheid (Munro, 2008). Het heeft als belangrijkste focus de samenwerking met het gezin en de mensen om hen heen, gericht op veiligheid. Het cirkelmodel is onder meer gebaseerd op het gedachtegoed van Signs of Safety, het werken vanuit de systeembenadering, presentie en progressiegericht werken. Het vertaalt dit in het concreet doordenken over wat er aan de hand is en welke stappen gezet moeten worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website