Magazine Logo

Blinde vlek of kans?

Nerissa Stoop

Ouderschapskennis

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijkheden. Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven' waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie een bijdrage van psychotherapeut Nerissa Stoop over de precaire verhouding tussen psychiatrie en ouderschap. ‘Hulpverleners worden vaak vaak blind voor de zoektocht van deze ouders naar wegen om betrokken te blijven bij hun kind.' Een 'ouder met een psychiatrische problematiek’ klinkt wellicht velen in de oren als een verontrustende combinatie. Binnen de hulpverlening bestaat een tendens om éénzijdig, vanuit een kind-perspectief, te kijken naar ouderproblematiek. Men denkt immers dat de (geestelijke) gezondheid van de ouder een rechtlijnige impact heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen (Van Daele, 2005). Omwille van het maatschappelijke belang dat we aan kinderen hechten, krijgt voor de hulpverlener het bieden van veiligheid en het garanderen van een 'goede’ opvoeding prioriteit boven het steunen van ouders en het verstevigen van de ouderidentiteit. De focus ligt al snel op het bijsturen van de psychiatrische problemen van de ouders in functie van het kind. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website