Magazine Logo

Weterings’ denktrant zetpleegzorgwerker op verkeerd been

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Weterings legt de vinger op zere plekken in de pleegzorg. Aangezien ongeveer de helft van alle pleegzorgplaatsingen blijkt te mislukken is er alle reden om alarm te slaan, maar met hameren op hechtingstheorie en op het belang van het kind worden pleegzorgproblemen niet verholpen. Integendeel - zoals ik hierna toelicht. ‘Het belang van het kind’ benadrukken is een loos gebaar, want met deze term kun je alle kanten op. Het is ook een suggestief gebaar. Wie ‘het belang van het kind’ (BvhK) in de mond neemt, suggereert dat hij/zij méér dan anderen om het kind geeft, en zéker meer dan degene die in de schoenen van ouders probeert te staan. Dat bevordert de discussie niet. Elke hulpverlener en elke beleidsmaker heeft het BvhK voor ogen — óók in de pleegzorg. Hun werk is echter onvermijdelijk een zaak van compromissen: blijft het kind thuis, dan krijgt het misschien niet de beste zorg; gaat het naar pleegouders, dan is het niet thuis. Tussen die twee hoofd-compromissen spelen de talloze kleine compromissen van de pleegzorg zich af. Bij geen daarvan is het BvhK ooit optimaal gediend. Het blijft behelpen met pleegzorg. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website