Magazine Logo

Thema I: Gewik en geweeg in depleegzorg - Inleiding op het thema

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

In het najaar van 2001 nodigde de redactie mevrouw dr. A.M. Weterings uit om haar ideeën over een ideale pleegzorg op papier te zetten. Zij nam die uitnodiging met beide handen aan, en stuurde ons bovendien een overzicht van structurele weeffouten en lacunes in de jeugdbescherming, en een samenvatting van de theoretische visie die haars inziens centraal zou moeten staan bij pleegzorg. Zoals afgesproken hebben we haar bijdrage in zijn geheel voorgelegd aan een reeks collega’s en andere deskundigen, met het verzoek om hun commentaar. De negen reacties zijn anoniem aan mevrouw Weterings voorgelegd en door haar becommentarieerd. Dit geheel van artikel, reacties en repliek vormt de hoofdmoot van dit themanummer. Tijdens de voorbereiding werd steeds duidelijker - mede naar aanleiding van de problemen die Weterings signaleert - dat het onderwerp ‘gewik en geweeg in de pleegzorg’ een breder kader verdiende. Onderstaande inleiding op het thema is een poging om dat kader te schetsen. Het gehele thema doornemend zult u merken dat pleegzorgproblemen inderdaad algemene en wijdverbreide jeugdbescher-mingsproblemen zijn, op theoretisch, beleids- en uitvoerend niveau. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website