Magazine Logo

Pleegzorg: stiefkind van de jeugdbescherming

A.C.Quik-Schuijt

Ouderschapskennis

De zorg van Dr. Weterings over het functioneren van de Gezinsvoogdijinstelling (GVI) als het kind in een pleeggezin woont herken ik maar al te goed. Zowel de ‘ontvlechting’ als de wijziging van de OTS-wetgeving (Ondertoezichtstelling) hebben voor problemen gezorgd. Ontvlechting Omdat enerzijds te veel pleeggezinplaatsingen werden afgebroken omdat de pleegouders het niet langer volhielden en anderzijds werd gesignaleerd dat gezinsvoogden conflicterende belangen tussen ouders, pleegouders en pleegkind niet altijd even goed konden hanteren heeft men organisatorisch de begeleiding van de pleegouders los gemaakt van de GVI. Problemen ontstonden bijvoorbeeld als ouders een uitgebreide omgangsregeling wilden en pleegouders pleitten voor een minder frequente regeling omdat zij geconfronteerd werden met een terugval van het kind na ieder contact. Dat leidde tot de gedachte om de begeleiding van ouders en pleegouders te ‘ontvlechten’. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website