Magazine Logo

Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

A.M. Weterings

Ouderschapskennis

Wil pleegzorg de ontwikkeling van het kind ten goede kunnen komen, dan is andere dan tot nu toe gebruikelijke zorg voor zijn ouder nodig. De ouder heeft ondersteuning nodig om de grenzen te aanvaarden die gesteld worden aan de invulling van zijn verantwoordelijkheid voor de opvoeding als zijn kind uit huis geplaatst is. Deze grenzen worden bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het kind en aan de hand van de inhoud van de opvoedingstaken van de ouder/opvoeder die daarbij behoren. Voor terugplaatsing is intensief begeleid contact nodig om de hechtings- en opvoedingsrelatie tussen ouders en kind te herstellen of te laten ontwikkelen op een voor de ontwikkeling van het kind adequate termijn. Blijkt intensief contact niet mogelijk, en treedt weinig verbetering op in de interactie tussen ouder en kind, dan zal de ouder ondersteuning nodig hebben om zijn verantwoordelijkheid op een andere wijze vorm te geven door: - te aanvaarden dat pleegouders zijn kind opvoeden, in principe tot zijn volwassenheid; - het kind zijn liefde en betrokkenheid te laten ervaren met een op de behoefte van het kind afgestemde vorm van contact. Op deze wijze kan de emotionele (gezins-)band tussen ouder en kind op een reële basis gehandhaafd blijven. Trefwoorden: pleegzorg, kind, ouder, pleegouder, recht van ouder, recht van kind, hulpverlening in de pleegzorg Dr. A.M. Weterings is senior onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Adres: Universiteit Leiden, F.S.W. Afdeling Orthopedagogiek. Postbus 9555, 2300 RB Leiden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website