Magazine Logo

Reactie op de commentaren. Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

A.M. Weterings

Ouderschapskennis

Slechts twee van de negen commentatoren schrijven over hun zorgen om het welzijn van het kind, namelijk kinderrechter mr. Quik-Schuijt en de vader. Zij zijn echter geen hulpverlener en kunnen weinig doen. De vader stelt - terecht - dat de GVI niet heeft geluisterd naar zijn zorgen om zijn kind. De laatste jaren is dit fenomeen - niet luisteren naar ouders en pleegouders - herhaaldelijk aan de orde gesteld1. Zorgen van ouders en van pleegouders worden weinig serieus genomen. De gezinsvoogdijinstellingen hebben geen tijd meer om goed te luisteren, overbelast als zij zijn. Het volgen van het eigen uitgezette beleid kost ook minder tijd. Bovendien hebben de GVI’s vrijwel absolute macht. Ook de Voorzieningen voor Pleegzorg kunnen (of durven?) geen eigen beleid te voeren om de - afhankelijke - relatie met de plaatsende instanties, met name de GVI’s, niet te verstoren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website