Magazine Logo

Pleegkind: zorg van pleegouder én ouder

Dr. P.A.C.M. Bastiaensen

Ouderschapskennis

Het Pedagogisch Model steunt vooral op het hechtingsconcept. Bij een langdurige pleeggezin-plaatsing, zoals Weterings beschrijft in de laatste fase, biedt dit model echter een te smalle basis. Centraal in deze fase staat het belang van ‘het (doen) ontstaan en behouden van een hechtings-en opvoedingsrelatie met de pleegouders’. Door hierop sterk de nadruk te leggen is het risico van een ideaaltypische en starre benadering reëel. Bij veel pleegkinderen is sprake van hechtingspro-blematiek. Resteert voor hen, door het niet aan kunnen gaan van de hechtingsrelatie die nodig is voor opvoeding door pleegouders, een internaatsplaatsing? Of kan het pleeggezin juist andere zaken bieden, zoals persoonlijke aandacht, continuïteit, gezinsroutine en -regels? Ook aan oudere kinderen die sterk loyaal zijn aan hun ouders? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website