Magazine Logo

Kiezen of delen

Herman Baartman

Ouderschapskennis

‘Pleeggezinplaatsingen (...) roepen veel discussies op (...). De discussies zijn heftig en emotioneel’, aldus Weterings. Dat geldt ook voor haar betoog. Stijl en inhoud ervan dragen niet bij aan een rationele discussie over beleid in de pleegzorg. De stijl is tendentieus in die zin, dat ze veel beweert, maar zonder daar evidentie voor aan te dragen, en de stellingname is eenzijdig. Ik geef drie voorbeelden van zulke beweringen. ‘In hulpverlening en rechtspraak ligt de nadruk op het recht van de ouders.’ ‘Verlies van zijn pleegouder als hechtingspersoon wordt beleidsmatig niet beschouwd als een trauma voor het kind.’ ‘Moeders worden na uithuisplaatsing van een kind meestal geen competente opvoeders.’ Ik geef met opzet deze voorbeelden, omdat deze beweringen een rol spelen als argument voor de kern van haar betoog. Die kern is: geef pleegouders en pleegkind zo gauw mogelijk vastigheid over het perspectief van het kind, want dat is het allerbeste voor iedereen. Mijn verdere reactie spits ik hierop toe. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website