Magazine Logo

Het recht op een ongestoord gezinsleven

Mariëlle Bruning

Ouderschapskennis

In het artikel van Weterings worden de diverse problemen omtrent pleeggezinplaatsingen van jonge kinderen duidelijk zichtbaar gemaakt. Ze pleit voor een beleid dat uitgaat van het belang van het kind, waarbij de gehechtheidsrelatie van het kind een belangrijke rol speelt. Hiertoe presenteert zij een pedagogisch model voor een begeleidingstraject bij bedreiging van het belang van het kind. Weterings benadrukt het recht van kinderen op continuïteit in hun opvoedingssituatie, een recht dat ook is opgenomen in het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Zij zegt hierbij niet dat dit verdrag ook uitdrukkelijk de rechten en plichten van ouders noemt. De overheid is bijvoorbeeld verplicht om de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders te eerbiedigen (Artikel 5) en kinderen mogen in principe niet van ouders worden gescheiden tegen hun wil (Artikel 9), mits aan bepaalde vereisten is voldaan. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert in artikel 8 eveneens het recht op respect voor familie- en gezinsleven. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website