Magazine Logo

Dat kan wel zo zijn, maar...

José Raijmakers, Lois van Beijnum

Ouderschapskennis

.. .een goede samenwerking tussen alle betrokkenen tijdens een pleegzorgplaatsing is een beschermende factor. Dat weegt op tegen de mogelijk negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind van de onduidelijkheid over de termijn of van het ontbreken van het juridisch kader. Door nadruk te leggen op termijn en juridisch kader ontstaat het risico van polarisatie, waardoor de samenwerking met de ouders onnodig onder druk komt. Acceptatie van de plaatsing door ouders wordt vaak genoemd als het allerbelangrijkste bij een pleeg-zorgplaatsing. Dan is de kans op conflicten het kleinst, de bereidheid tot samenwerken en het vertrouwen in pleegouders het grootst en verlopen de bezoekcontacten tussen ouders en kind probleemloos. Zo lijkt het alsof acceptatie door ouders iets is wat van het begin af aan aanwezig moet zijn. Acceptatie is echter iets dat pas kan ontstaan in een proces van samenwerking gedurende de plaatsing. Daarvoor moet een hoop werk verzet worden door iedereen in de pleegzorgtriade. Ouders Ouders worden bij een pleegzorgplaatsing gesteld voor een aantal taken waarvan we niet mogen verwachten dat ze die vanzelf goed uitvoeren. Daarbij moeten ze geholpen worden. Het zijn: Rouwverwerking Een uithuisplaatsing is zowel voor ouders als kind een zeer stressvolle gebeurtenis. Net als hun kind komen ouders in een rouwproces. Dit gaat vaak gepaard met heftige gevoelens van ontkenning, schuld, verdriet en boosheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website