Magazine Logo

Buitenlands Onderzoek Onderzocht - Rouw bij ouders: een bloemlezing uit de onderzoeksliteratuur

Mirjam Lambermon

Ouderschapskennis

Het overlijden van een ouder of kind grijpt diep in iemands leven in. De invloed van zo’n verlies op ouderschap staat centraal in dit artikel. Eerst worden twee buitenlandse onderzoeken besproken over het verlies van een ouder, recent of in de kindertijd. Vervolgens komen twee andere empirische studies over het verlies van een kind aan bod. De onderzoeken laten zien dat deze gebeurtenissen niet alleen op een negatieve manier hoeven door te werken en passen daarmee in een trend in het rouwonderzoek om allerlei vastgeroeste opvattingen over rouw aan de kaak te stellen. Daartoe behoren de mythen dat het verlies van een ouder in de kindertijd een negatieve invloed heeft op het latere opvoederschap; dat het kind dat na het overlijden van een kind wordt geboren een ver-vangkind is; dat gevoelens geuit moeten worden voor een gezonde verwerking; en ten slotte dat tijd alle wonden heelt. Citaat van Kathy, moeder van vijf kinderen, waarvan er twee als baby overleden aan dezelfde onbegrepen ziekte; na het overlijden van deze twee kinderen werden nog twee kinderen (het vierde en vijfde) geboren: It’s not something that goes away...You dont move on like you do with the death of a sibling or a parent or a close relative, a friend. You dont move on in the same ways that people expect...It’s forever, and it’s so deep that it doesnt feel okay really ever...It’s just something that each of us lives with everyday. And it hurts everyday. (..) People, our families, dont really understand that. They think weve had the other two [children] and so everything’s okay. But you dont replace a child. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website