Magazine Logo

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Vivian Shapiro, Selma Fraiberg, Edna Adelson

Ouderschapskennis

In dit artikel beschrijven we de behandeling van de vijf maanden oude Billy, die in een ernstige staat van ondervoeding werd verwezen naar ons GGZ-project voor heel jonge kinderen. De baby was aan het verhongeren. Zijn groeicurve liet een gevaarlijk neerwaartse lijn zien, die door onze kinderartsen geïnterpreteerd werd als de curve van een zuigeling in de richting van de kritische (en soms onomkeerbare) toestand die globaal gedekt wordt door de term ‘failure to thrive’ (groeiproblemen zonder organische oorzaak)1. Uitgebreid diagnostisch onderzoek van Billy bracht geen lichamelijke oorzaak voor zijn groeiproblemen aan het licht. Zijn psychische toestand was voor de artsen echter even alarmerend als zijn lichamelijke toestand. En zijn ouders, moeder 17 jaar oud en vader 21, leken uitgeput en zonder hoop. Op het oog was er geen band tussen de jonge ouders en hun baby. Ten tijde van de verwijzing zou Billy vanwege zijn steeds slechtere groei en geestelijke ontwikkeling in het ziekenhuis worden opgenomen als de ziekteverschijnselen niet binnen enkele weken tot staan konden worden gebracht. Billy’s gewicht was nog niet gedaald tot het kritische punt ‘beneden het derde percentiel’. Hij werd door het consultatiebureau zuigelingenzorg naar ons verwezen in de hoop dat kinderarts en psychiater door gezamenlijk de baby en de ouders te behandelen een zieken- huisopname konden vermijden en een gunstige oplossing vinden. Deze hoop werd verwezenlijkt in het werk dat vervolgens plaatsvond. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website