Magazine Logo

Chronische ziekte als gezinsproces: veerkracht bevorderen vanuit het perspectief van de sociale ontwikkeling

Ester R. Shapiro

Ouderschapskennis

In dit artikel worden interventies beschreven bij chronische ziekte vanuit een perspectief van de sociale ontwikkeling; de natuurlijke veranderingsprocessen bij overgangen in de gezinscyclus worden gebruikt om meer positieve ontwikkelingsresultaten te bereiken. Therapeutische interventies kunnen de veerkracht vergroten door cliënten de bestaande en nieuwe hulpbronnen beter te laten gebruiken. Zo kunnen ze doeltreffender omgaan met de eisen van de ziekte en de invloed daarvan op de gezamenlijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een 13-jarig meisje met complexe chronische medische problemen en een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand illustreert de therapeutische interventies speciaal bedoeld om de veerkracht van het gezin te vergroten bij de intree in de adolescentie en de overstap naar een andere school. Deze benadering impliceert dat men aandacht heeft voor de definitie die het gezin zelf geeft van het huidige probleem en de relevante voorgeschiedenis, dat een multidimensioneel en coherent verhaal wordt geconstrueerd van de ziekte en de invloed daarvan, met erkenning van stressoren, maar vooral met nadruk op de sterke punten. Strategieën van het gezin om in evenwicht te blijven in een voor de ontwikkeling stressvolle periode worden genormaliseerd. De interventies met moeder, dochter en gezin droegen bij aan een gunstiger verloop van de ziekte; verbeterden de communicatie gericht op wederzijds begrip en het samen oplossen van problemen en zorgden ervoor dat het gezin beter gebruik maakte van de bestaande en nieuwe hulpbronnen om zich nu en in de toekomst makkelijker te kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website