Magazine Logo

Welles nietes

Anne-Marie Linnenkamp

Ouderschapskennis

Ingezonden brief in reactie op thema ‘Wat heet (nog) ouderbegeleiding?' Beste Redactie, Het schrijven van een casus voor Ouderschap & Ouderbegeleiding met het oog op het stimuleren van de discussie ‘wat is (nog) ouderbegeleiding?’ was een hachelijke onderneming. Het was lastiger dan een gemiddelde therapie. Het trof me hoe ik opnieuw het parallelproces ervoer: de verwachtingen zijn hoog, de belangen afgeleid, de eisen aan de taak niet echt concreet, alhoewel je meteen merkt wanneer je niet voldoet. De normen voor een goede ouder verschillen en voor zover ze overeenkomen zijn ze waarschijnlijk in het collectieve bewustzijn opgeslagen en ook de normen voor een goede ouderbegeleider zijn nog niet gedefinieerd. Wanneer je beschrijft wat je doet en waarom, stel je je feitelijk functioneren en je aanpak ter discussie en je voelt je kwetsbaar. Het lijkt of niet alleen je gedrag maar je hele persoon ter discussie staat, en dit terwijl je er zo van overtuigd bent dat ‘het juiste doen’ zo belangrijk is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website