Magazine Logo

“Pakken ze het wel goed op?”

Pieter Remmerswaal en Roland van de Sande

Ouderschapskennis

In Jeugdhulpverlening, Jeugdbescherming en Jeugd-GGZ schieten nieuwe opleidingstrajecten voor intensieve thuishulpverlening als paddestoelen uit de grond. In Nederland kennen we er meer dan 50. In deze vorm van bijscholing wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan het specifieke van menig psychiatrisch getint probleem, noch aan het specifieke van oudergericht werken. Een vergelijking met ‘vermaatschappelijkings-trajecten in de volwassenen- psychiatrie biedt aanknopingspunten voor betere indicatiesteling, en voor profilering en deskundigheidsbevordering van de thuisbehandelaar. Denk aan diagnostiek, psychiatrische kennis, ouderschapskennis en training in ouderbegeleiding. Supervisie en werken vanuit een multidisciplinair team zijn daarbij noodzakelijk. Trefwoorden: ouderbegeleiding, thuisbehandeling, psychiatrisch-kwetsbare jongeren Pieter Remmerswaal is docent/supervisor ouderbegeleiding in eigen praktijk en Roland van de Sande MSC, is verplegingswetenschapper en GGZ-docent bij Hogeschool Utrecht. Beiden zijn opleidingsfunctionaris bij Stichting De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden te Den Haag. Adres: Dr. van Welaan 2, 2566 ER Den Haag, Tel. 070-3737500. E-mail: RemmerswaalPi@debanjaard.com en SandeR@dejutters.com Gebruikte afkortingen: GGZ: geestelijke gezondheidszorg Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website