Magazine Logo

Nabeschouwing

Ineke Huibregtsen en Riet Portengen

Ouderschapskennis

‘Het valt telkens weer op, eigenlijk al een eeuw lang, hoe weinig tijd en ruimte ouders krijgen voor het herstel van hun mogelijkheden,’ constateerde Van Lieshout in een lezing over honderd jaar geworstel met ouders (2004). En hoe weinig ruimte het sociale netwerk krijgt om ouders daarbij te helpen, voegen wij toe na het lezen van dit thema. Is het niet verbijsterend dat in de casus van Lindeman de gouden kans van plaatsing in het sociale netwerk van moeder niet met beide handen wordt aangegrepen? Vier kinderen kunnen in één gezin én in het eigen netwerk worden opgevangen: hoe vaak krijgt de jeugdzorg zoiets voorgeschoteld? Het is niet onze bedoeling hulpverleners of instellingen te diskwalificeren, maar wél stellen we de vraag wat we van Lindeman’s ervaring kunnen leren. We weten immers allemaal dat haar ervaring niet uniek is. Hoe komt het dat de uitdaging van samenwerken met het sociale netwerk met zoveel tegenzin wordt aangegaan? Bij nadere beschouwing van de casus zijn er vier lijnen te onderscheiden: Moeder vraagt hulp bij het vinden van een oplossing voor haar kinderen. De hulpverlening helpt haar niet omdat men eerst duidelijkheid wil over wat moeder precies wil. Een bijzondere paradox. De professionals willen de regie houden, maar voeren die niet consequent. Ze grijpen in als ze vinden dat iets niet goed gaat, maar tussen die ingrepen door lijken ze achterover te leunen. Of ze zijn bezig met acties waarvan de netwerkpleegouders niet op de hoogte zijn. Zo worden ze een onbetrouwbare partner. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website