Magazine Logo

In gesprek met een onderzoeker

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Tom O’Connor is sinds twee jaar ‘associate professor of psychiatry and psychology’ bij de afdeling Psychiatrie van the University of Rochester Medi-cal Center, in de Staat New York, en directeur van het laboratorium voor de preventie van geestesziekten aldaar. Daarvóór was hij acht jaar als ‘senior lecturer’ verbonden aan het Department of Child and Adolescent Psychiatry en aan het Social, Genetic and Developmental Research Center van het Institute of Psychiatry te Londen. In die hoedanigheid was hij ‘co-investigator’ in een aantal researchprojecten. In 2002publiceerde O’Connor een artikel over de kwaliteit van onze kennis over ouderschap en opvoeding: deugt die kennis? Is hij betrouwbaar? Heb je er iets aan voor de praktijk? Onvoldoende, concludeerde O’Connor. Toch is dat dezelfde kennis die op onze universiteiten en hogescholen wordt gedoceerd aan toekomstige hulpverleners en gedragsdeskundigen. Omdat het artikel1 bovendien een goed zicht geeft op de moeizame relatie tussen wetenschap en ouderschap, en tussen onderzoek en praktijk, is het integraal vertaald voor het I-nummer van deze jaargang.2 In die tekst verzucht O’Connor dat onze theorie over de effecten van opvoeding hard toe is aan verheldering en verfijning en dat basale en tot op heden onopgeloste tegenstellingen in het onderzoek zowel de vooruitgang van theorievorming remt als van de praktijk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website