Magazine Logo

Gezinstherapeuten-in-opleiding evalueren hun beste en slechtste supervisie-ervaring!

Stephen A. Anderson, Margaret Schlossberg en Sandra Rigazio-DiGilio

Ouderschapskennis

Het meeste onderzoek naar supervisie-ervaringen in gezinstherapie dateert van minstens tien jaar geleden. De daarin verzamelde gegevens hebben vooral betrekking op de visie van opleiders en supervisoren, en slechts zelden op die van de supervisanten. Daarom is dit onderzoek in het bijzonder gericht op de ervaringen van de supervisanten. Opzet van het onderzoek Voor dit onderzoek namen auteurs contact op met 52 gezinstherapie-opleidingen (masters en doctoral) in de VS en Canada, met het verzoek om aan 3 mannelijke en drie vrouwelijke cursisten een uitgebreide vragenlijst uit te reiken. Er werden in totaal 160 reacties ontvangen van 45 opleidingen, een reactiepercentage van ruim 50%. Twee formulieren waren onbruikbaar. De vragenlijst besloeg 12 pagina’s en bestond uit drie delen (grotendeels ontleend aan Allen, Szollos & Williams, 1986). In het eerste deel werd biografische informatie gevraagd en gegevens over opleiding, ervaring, theoretische oriëntatie en toekomstplannen. Daarna werd de respondenten gevraagd om uit alle verschillende supervisies die ze hadden gevolgd, die te kiezen waar ze het meest tevreden over waren en die waarover ze achteraf gezien het minst tevreden waren. Deel 2 bevatte een reeks vragen over de beste supervisie-ervaring, deel 3 over de slechtste. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website