Magazine Logo

Doen of niets doen?

Bert Krapels

Ouderschapskennis

De auteur onderscheidt in begeleiding en behandeling ‘interveniëren van ‘bewust niet ingrijpen. Dit laatste noemt hij actief niets doen. Interventies komen vaak voort uit een controlebehoefte van de begeleider of behandelaar, die wordt veroorzaakt door onzekerheid. Het ‘actief niets doen kan in supervisie als focus dienen om zicht te krijgen op emoties die ouders begeleiden oproept bij de super-visant. Tegelijk verschaft het de supervisor inzicht in het eigen functioneren en in parallelprocessen tussen supervisie en ouderbegeleiding. Trefwoorden: ouderbegeleiding, negative capability, tegenoverdracht, parallelproces Bert Krapels is kinder- en jeugdpsycholoog en als psychotherapeut en ouderbegeleider werkzaam in een eigen praktijk en op de school verbonden aan het Pedologisch Instituut in Den Haag. Adres: Beeklaan 476, 2562 BM Den Haag. Tel. 070-3467972 e-mail: bert.krapels@wanadoo.nl Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website