Magazine Logo

Tussen filantropie en de business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: naar een convivialistische relatie tussen bedrijven en de samenleving

Lars Moratis

Waardenwerk

De dominantie van neoliberale ideeën in onze moderne cultuur, politiek en economie heeft geleid tot een verwijdering tussen het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Deze verwijdering heeft zulke vormen aangenomen, dat er vaak zelfs sprake is van tegengestelde belangen: wat goed is voor het bedrijfsleven (wat binnen het neoliberale denken op te vatten is als het maximaliseren van korte termijn economische waarden), lijkt veelal niet goed voor de samenleving als geheel (inclusief de natuur). Daarvan zijn voorbeelden te over - van de effecten van belastingontwijking tot ontbossing en van de uitputting van natuurlijk hulpbronnen tot het zodanig uitbuiten van werknemers dat men kan spreken van moderne slavernij. Veruit de meeste productiemethoden en consumptiepatronen staan tot op de dag van vandaag ontegenzeggelijk haaks op duurzame ontwikkeling. De co-existentie van bedrijven en de samenlevingen waarin zij opereren, wat ik zie als een interpretatie van het streven van het Convivialistisch Manifest, staat derhalve onder druk Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website