Magazine Logo

Responsieve evaluatie ten behoeve van zorgpraktijken - De ontwikkeling van een dialogisch kwaliteitsinstrument in de psychiatrie

Tineke Abma, Elleke Landeweer en Hannah Leyerzapf VUmc, afdeling Metamedica

Waardenwerk

Evaluatie als een modern monster 'It is as if there is no limit to the feedback loops, as if one can look into a mirror that reflects itself in yet another mirror, as if the insatiable evaluation monster demands more and more food every day (Dahler-Larsen, 2012) De waardering van zorgprakijken krijgt steeds meer een formeel karakter. Waar intuïtieve oordelen over kwaliteit vroeger voldeden, vereisen transparantie en toezicht dat evaluatie middels wetenschappelijke technieken plaatsvindt. Op organisatie- en beleidsniveau zijn budgetten gekoppeld aan resultaten uit monitoring en evaluatie, en welzijns- en zorgorganisaties moeten zich in toenemende mate op dergelijke wijze legitimeren en verantwoorden over hun handelen. Deze 'verzakelijking' en 'afrekencultuur' is doorgedrongen tot in de leefwereld. Je kunt je nergens begeven - een ziekenhuis of sollicitatie - of je moet evalueren of je wordt geëvalueerd. We zijn verworden tot een 'evaluatiesamenleving' waarin evaluatie als een 'onverzadigbaar monster' tekeer gaat (Dahler-Larsen, 2012). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website