Magazine Logo

Redactioneel

Harry Kunneman

Waardenwerk

Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van de derde jaargang van Waardenwerk. Het nummer dat voor u ligt, is tevens het 60e nummer in de reeks van humanistieke tijdschriftafleveringen, waarvan Waardenwerk de praktijk-gerichte voortzetting vormt. Onze keuze voor deze praktijkgerichtheid hangt samen met de bottom-up visie van waaruit wij proberen te werken. In onze eigen werkpraktijken ervaren wij dat morele betrokkenheid en inspiratie vooral gevoed worden door bemoedigende ervaringen, leerzame wrijvingen en verrijkende verhalen op het niveau van concrete werkprocessen. De betrokkenheid op 'goed werk met en voor anderen', zowel op relationeel niveau als in professionele contexten, genereert een zingevende humuslaag van waaruit onvermijdelijke spanningen, botsingen en conflicten zonder 'bloedvergieten', tegemoet getreden kunnen worden, en soms zelfs een bron worden van grotere diepgang in de onderlinge omgang. Deze praktijkgerichtheid betekent niet dat wij huiverig staan tegenover theoretische en filosofische analyses en ons primair zouden richten op 'berichten uit de praktijk'. Zoals onze lezers uit ervaring weten, is het tegendeel het geval. Maar wij doen wel ons best om theorie en filosofie in dienst te stellen van het uitwerken en ondersteunen van de zin-gevende bottom-up dynamiek waar het ons vooral om te doen is. Dit nummer biedt daar een goed voorbeeld van. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website