Magazine Logo

Kinder- en mensenrechten als inspiratie voor het openbaar onderwijs

Marleen Lammers

Waardenwerk

De identiteit van het openbaar onderwijs kenmerkt zich door uitgangspunten als algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Bij VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, merken we dat openbare scholen zoeken naar een kader om actief vorm te geven aan de identiteit van het openbaar onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen de kinder- en mensenrechten en de uitgangspunten van het openbaar onderwijs op inhoudelijk vlak. De historische relatie blijft in dit artikel buiten beschouwing. Ook wordt beschreven hoe het gedachtegoed van kinder- en mensenrechten kan bijdragen aan het ontwikkelen, het expliciteren en het in een breder kader plaatsen van de formele identiteit van het openbaar onderwijs. Tevens wordt een aantal voorbeelden gegeven hoe het gedachtegoed van de kinder- en mensenrechten openbare scholen kan helpen bij een vertaling van de formele identiteit naar de onderwijspraktijk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website