Magazine Logo

Wie neemt het voortouw? - Verslag van een politiek debat

Doortje Kal

Participatie

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beoogt door nabije zorg en ondersteuning de sociale integratie van mensen met handicaps beter mogelijk te maken. De lokale overheid krijgt de regie over de WMO. Die moet voor een nieuwe balans tussen de eigen verantwoordelijkheid van de (kwetsbare) burger, zijn omgeving en de informele en formele netwerken zorgen. Als allerlei diensten vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten, is het belangrijk dat gemeenten een goed idee hebben hoe mensen met bijvoorbeeld een psychische handicap zelf hun maatschappelijke participatie zien. De landelijke Manifestatie Kwartiermaken wilde daartoe bijdragen en nodigde ambtenaren en politici van gemeenten dringend uit aan de manifestatie deel te nemen en de ontmoeting aan te gaan met medeburgers met een psychiatrische achtergrond. Deze inzet was kennelijk te hoog, het gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten te weinig vruchtbaar, te weinig aandacht ook van de pers. Misschien is het ook gebrek aan werkelijke interesse, weerstand tegen de WMO, vraagtekens bij een politiek debat waarin de doelgroep zelf een grote plaats heeft. Desalniettemin bleek het debat alleszins een verslag waard, want de bezetting op het Podium was goed en het publiek liet ook van zich horen. Een politiek debat onder leiding van Johan Doesburg van het Nederlands Debat Instituut en met ondersteuning van Theater Draad. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website